"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) eventually, finally
Kolokacji: 2
2. finally fold = w końcu złóż finally fold
(3) gently, quietly
Kolokacji: 2
(4) forward, backwards
Kolokacji: 2
(5) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) properly, primly
Kolokacji: 2
(7) loosely, open, perfectly
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.