"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. fold inside = złóż do środka fold inside
2. folded along = złożony wzdłuż folded along
3. fold from = składać z fold from
4. fold about = składać około fold about
5. fold following = złóż następowanie fold following
6. fold beside = składać obok fold beside
7. fold within = złóż wewnątrz fold within
8. fold atop = składać na fold atop
9. fold onto = składać na fold onto
10. fold by = składać przez fold by
11. fold through = złóż całkowicie fold through
12. fold between = złóż pośrodku fold between
13. fold underneath = złóż poniżej fold underneath
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.