"fold across" — Słownik kolokacji angielskich

fold across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złóż wszerz
  1. fold czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She folded her arms across the back of the chair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo