"fold into" — Słownik kolokacji angielskich

fold into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać do
  1. fold czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The team folded 10 games into their first season in 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo