"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. fold into = składać do fold into
2. fold up = złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru) fold up
3. fold across = złóż wszerz fold across
  • She folded her arms across the back of the chair.
  • She opened one eye and then the other, arms still folded across her middle.
  • This time I do not fold her across my shoulder.
  • She folded her arms across them and stared at him.
  • I left the right one folded across my chest, but it just didn't have the same effect.
  • The doctor was standing off to one side, arms folded across his chest.
  • There was a single sheet of paper, folded across the middle.
  • His arms were folded across the top of the chair again and he leaned forward.
  • She stood in the doorway, arms folded across her chest.
  • He folded the letter across the signature and bit down hard on it.
4. fold over = zgiąć się w pół (np. w tańcu) fold over
5. folded under = złożony poniżej folded under
6. fold down = składaj się fold down
7. fold around = złóż wokół fold around
9. folded after = złożony potem folded after
10. fold on = składać na fold on
11. fold at = składać przy fold at
12. fold with = składać z fold with
13. fold to = składać aby fold to
14. folded against = złożony przeciwko folded against
15. fold for = składać dla fold for
16. fold before = złóż wcześniej fold before
17. fold behind = złóż z tyłu fold behind
18. fold beneath = złóż poniżej fold beneath
19. fold out = rozłóż fold out
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.