"fold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fold czasownik

fold + rzeczownik
Kolokacji: 10
fold one's arms • fold one's hands • fold one's wings • fold the paper • fold one's legs • ...
fold + przyimek
Kolokacji: 35
fold into • fold up • fold across • fold over • fold down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. fold into = składać do fold into
2. fold up = złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru) fold up
3. fold across = złóż wszerz fold across
4. fold over = zgiąć się w pół (np. w tańcu) fold over
  • The left side must always be folded over the right.
  • The league folded after just over a month of play.
  • Her hands folded over the back of the chair across from him.
  • Existing plans can be folded in over a period of years.
  • Twice folded over her eyes, it let in not a bit of light.
  • He'd folded my hand over his heart and smiled at me.
  • He folded his arms over the back and smiled at her.
  • The wings are held folded over the body at rest.
  • He laid the body down and folded its arms over it.
  • She folded it carefully over the back of a chair.
5. folded under = złożony poniżej folded under
6. fold down = składaj się fold down
7. fold around = złóż wokół fold around
9. folded after = złożony potem folded after
10. fold on = składać na fold on
11. fold at = składać przy fold at
12. fold with = składać z fold with
13. fold to = składać aby fold to
14. folded against = złożony przeciwko folded against
15. fold for = składać dla fold for
16. fold before = złóż wcześniej fold before
17. fold behind = złóż z tyłu fold behind
18. fold beneath = złóż poniżej fold beneath
19. fold out = rozłóż fold out
fold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
neatly folded • carefully fold • fold tightly • folded together • folded away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.