"fold the paper" — Słownik kolokacji angielskich

fold the paper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złóż papier
  1. fold czasownik + paper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He made the decision to fold the paper in 1951.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo