BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zmieszać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmieszać coś" po polsku

zmieszać coś

phrasal verb
 1. stir something in , stir something into
  • wmieszać coś, zmieszać coś (z czymś)
   Stir the flour into three eggs and a glass of milk. (Zmieszaj mąkę z trzema jajkami i szklanką mleka.)
   Should I stir the sugar in the rest of the ingredients? (Czy powinienem wmieszać cukier w resztę składników?)
 2. fold something in
Mixing Batter with a Hand Held
czasownik
 1. mix ****
 2. combine ***
  • łączyć, mieszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
 3. stir , ***
 4. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
 5. mingle *
 6. jumble
 7. meddle , intermeddle old-fashioned
 8. alloy
 9. intermingle
 10. agitate
 11. toss ***   informal
  Keep tossing, or else it will harden. (Cały czas mieszaj, w przeciwnym razie stwardnieje.)
  He tossed the water with sand. (On wymieszał wodę z piaskiem.)
 12. mell   British English dialect
 13. bemingle
 14. bejumble
 15. commix
 16. immix
 17. confusticate
 18. immingle
czasownik
 1. interfere **
 2. commingle , comingle   formal
 3. interblend
phrasal verb
 1. back off *
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)

powered by  eTutor logo