KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"mix something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mix something up" po angielsku

mix something up

phrasal verb
 1. pomylić coś
  I mixed buses up and had to go on foot. (Pomyliłem autobusy i musiałem iść na piechotę.)
 2. pomieszać coś, wprowadzić w coś nieład
  Oh no, I think I've mixed the samples up! (O nie, chyba pomieszałem próbki!)
 3. rozrobić coś, przyrządzić coś (np. cement, drinka)
  Would you like me to mix a drink up for you? (Chcesz, abym przyrządził ci drinka?)
czasownik
 1. przyrządzić (przez zmieszanie składników) [przechodni]
  I will mix a drink for you. (Przyrządzę ci drinka.)
  You are not a barman if you can't mix this drink. (Nie jesteś barmanem, jeśli nie umiesz przyrządzić tego drinka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. gmatwanina, plątanina, zamieszanie
 2. nieporozumienie, zamieszanie potocznie
  It was just a mix-up. (To było po prostu nieporozumienie.)
  I'm sorry for this mix-up. (Przepraszam za to zamieszanie.)
phrasal verb
 1. wprowadzić kogoś w błąd, skonfundować kogoś
 2. pomylić kogoś (z kimś innym)
  Your children look so much alike that people often mix them up. (Twoje dzieci są tak podobne, że ludzie często je mylą.)
  I must have mixed you up with someone else. (Musiałam cię pomylić z kimś innym.)
idiom
 1. wplątać się w bójkę, wdać się w bijatykę potocznie
  I don't want to go out with him; he will mix it up again and I don't want to see it. (Nie chcę z nim wychodzić; znowu wda się w bójkę, a ja nie chcę tego widzieć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo