"zamieszanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamieszanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zamieszanie

Zamieszanie Tapeta: rozwrzeszczany tłum
rzeczownik
 1. confusion **
  • zamieszanie, zamęt [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The arrival of the police caused a great deal of confusion. (Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.)
   His unexpected statement was followed by general confusion. (Jego niespodziewane oświadczenie wywołało ogólny zamęt.)
 2. row British English informal ***
  • raban, hałas, zamieszanie [COUNTABLE]
   What is this row all about? (O co ten cały hałas?)
   They lived next to a football stadium, no wonder they were fed up with the row. (Oni mieszkali obok stadionu piłkarskiego, nic dziwnego, że mieli dosyć rabanu.)
   What caused that row? (Co spowodowało to zamieszanie?)
 3. turmoil *
  • hałas, wrzawa, zamieszanie, chaos [UNCOUNTABLE]
   He got lost in the turmoil of the attack. (On zgubił się w chaosie natarcia.)
   I heard some turmoil through the window. (Uslyszałem przez okno jakiś hałas.)
 4. upheaval
  • przewrót, wstrząs, zamieszanie
   Thank you very much and good luck in a difficult time of upheaval. (Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym trudnym czasie niepokojów.)
   It was a time of unrest and upheaval in the region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   link synonim: storm
 5. fuss *
  • zgiełk, zamieszanie, awantura, afera [UNCOUNTABLE]
   I just don't know what the whole fuss is about. (Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.)
   They made quite a fuss about all the changes. (Oni zrobili całkiem spore zamieszanie z powodu wszystkich zmian.)
 6. commotion
  • hałas, tumult, zgiełk, zamieszanie [UNCOUNTABLE]
   There was a huge commotion in front of the city hall. (Przed budynkiem ratusza było wielkie zamieszanie.)
   The prime minister's declaration caused a commotion in the Parliament. (Deklaracja premiera spowodowała zgiełk w parlamencie.)
   I can't think because of all this commotion. (Nie mogę myśleć przez cały ten hałas.)
 7. mayhem , także: maihem
  • chaos, zamęt, zamieszanie [UNCOUNTABLE]
   They are always creating mayhem in our life. (Oni zawsze powodują zamęt w naszym życiu.)
   The tornado caused mayhem in the country. (Tornado spowodowało chaos w kraju.)
   link synonim: havoc
 8. maze *
 9. performance **** , także: perf informal
  • ceregiele, zamieszanie, ambaras, cyrk informal
   This performance was unnecessary, you embarrassed me. (Ten cyrk był niepotrzebny, ośmieszyłeś mnie.)
   What is all this performance for? (Po co całe to zamieszanie?)
 10. turbulence , także: turbulency
  • niepokój, zamieszanie [UNCOUNTABLE]
   The pre-war period was a time of great turbulence. (Okres przedwojenny był czasem wielkiego niepokoju.)
 11. havoc
 12. to-do
  • krzątanina, zamęt, zamieszanie
   His decision caused a great to-do. (Jego decyzja spowodowała wielkie zamieszanie.)
 13. shambles
  • bałagan, zamieszanie, chaos
   This battle was a real shambles. (Ta walka to był prawdziwy chaos.)
 14. fanfare
  • pompa, zamieszanie
   Her birthday was announced with much fanfare. (Jej narodziny ogłoszono z wielką pompą.)
 15. uproar
 16. ado
 17. maelstrom
 18. muddle
  • zamieszanie, bałagan
   I hate all this muddle - I'll have to tidy it up. (Nie znoszę całego tego bałaganu - będę musiał to posprzątać.)
   I don't know who is responsible for all that muddle. (Nie wiem kto jest odpowiedzialny za cały ten bałagan.)
 19. carry-on
 20. bedlam
 21. hoopla , także: hoop-la , także: whoopla
 22. hash
 23. welter
 24. snarl
 25. perturbation , także: perturbance old use
 26. ruckus
 27. mix-up
 28. squall
 29. snafu
 30. losing
  • zamieszanie (spowodowanie, że ktoś czegoś nie rozumie) informal
 31. discomfiture
 32. ruction
 33. stramash
  • zamieszanie, wrzawa (w szkockim ang.)
 34. huggermugger
 35. hugger-mugger
 36. implicating
 37. pellmell
 38. splore
 39. pother
 40. shemozzle , schemozzle
 41. razzle-dazzle
 42. kickup
 43. kerfuffle , także: kurfuffle
 44. aggro British English informal
 45. hoo-ha
 46. moil
 47. stour
 48. garboil
 49. Babeldom , także: babeldom
  • zamieszanie (przypominające nieporządek pod wieżą Babel)
 50. razzamatazz
idiom
 1. holy stink
 2. a whirlwind of activity
czasownik
 1. stir ***
 2. lose *****
  • zamieszać (spowodować, że ktoś czegoś nie rozumie) informal [TRANSITIVE]
   You lost me at the beginning of this story - can you tell it again? (Zamieszałeś mnie już na początku tej historii - możesz opowiedzieć jeszcze raz?)
 3. implicate *
 1. give a stir  

Powiązane zwroty — "zamieszanie"

rzeczownik
mieszanka = mixture +7 znaczeń
mieszanie = mixing +1 znaczenie
mieszanina = mix +1 znaczenie
zamieszki = riot +2 znaczenia
czasownik
inne