BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zamieszanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamieszanie" po polsku

zamieszanie

Zamieszanie
rzeczownik
 1. confusion **
  • zamieszanie, zamęt [policzalny lub niepoliczalny]
   The arrival of the police caused a great deal of confusion. (Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.)
   His unexpected statement was followed by general confusion. (Jego niespodziewane oświadczenie wywołało ogólny zamęt.)
 2. row BrE potocznie ***
  • raban, hałas, zamieszanie [policzalny]
   What is this row all about? (O co ten cały hałas?)
   They lived next to a football stadium, no wonder they were fed up with the row. (Oni mieszkali obok stadionu piłkarskiego, nic dziwnego, że mieli dosyć rabanu.)
   What caused that row? (Co spowodowało to zamieszanie?)
 3. turmoil *
  • hałas, wrzawa, zamieszanie, chaos [niepoliczalny]
   He got lost in the turmoil of the attack. (On zgubił się w chaosie natarcia.)
   I heard some turmoil through the window. (Uslyszałem przez okno jakiś hałas.)
 4. upheaval
  • przewrót, wstrząs, zamieszanie
   Thank you very much and good luck in a difficult time of upheaval. (Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym trudnym czasie niepokojów.)
   It was a time of unrest and upheaval in the region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   link synonim: storm
 5. fuss *
  • zgiełk, zamieszanie, awantura, afera [niepoliczalny]
   I just don't know what the whole fuss is about. (Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.)
   They made quite a fuss about all the changes. (Oni zrobili całkiem spore zamieszanie z powodu wszystkich zmian.)
 6. commotion
  • hałas, tumult, zgiełk, zamieszanie
   There was a huge commotion in front of the city hall. (Przed budynkiem ratusza było wielkie zamieszanie.)
   The prime minister's declaration caused a commotion in the Parliament. (Deklaracja premiera spowodowała zgiełk w parlamencie.)
   I can't think because of all this commotion. (Nie mogę myśleć przez cały ten hałas.)
   Rzeczownik w tym znaczeniu może występować albo w postaci pojedynczej (singular) albo niepoliczalnej (uncountable).
 7. mayhem , także: maihem
  • chaos, zamęt, zamieszanie [niepoliczalny]
   They are always creating mayhem in our life. (Oni zawsze powodują zamęt w naszym życiu.)
   The tornado caused mayhem in the country. (Tornado spowodowało chaos w kraju.)
   link synonim: havoc
 8. maze *
 9. performance **** , także: perf potocznie
  • ceregiele, zamieszanie, ambaras, cyrk potocznie
   This performance was unnecessary, you embarrassed me. (Ten cyrk był niepotrzebny, ośmieszyłeś mnie.)
   What is all this performance for? (Po co całe to zamieszanie?)
 10. turbulence , także: turbulency
  • niepokój, zamieszanie [niepoliczalny]
   The pre-war period was a time of great turbulence. (Okres przedwojenny był czasem wielkiego niepokoju.)
 11. havoc
 12. shambles
  • bałagan, zamieszanie, chaos
   This battle was a real shambles. (Ta walka to był prawdziwy chaos.)
 13. to-do
 14. fanfare
  • pompa, zamieszanie
   Her birthday was announced with much fanfare. (Jej narodziny ogłoszono z wielką pompą.)
 15. uproar
 16. ado
 17. maelstrom
 18. muddle
  • zamieszanie, bałagan
   I hate all this muddle - I'll have to tidy it up. (Nie znoszę całego tego bałaganu - będę musiał to posprzątać.)
   I don't know who is responsible for all that muddle. (Nie wiem kto jest odpowiedzialny za cały ten bałagan.)
 19. carry-on
 20. bedlam
 21. hoopla , także: hoop-la , także: whoopla
 22. hash
 23. welter
 24. snarl
 25. perturbation , także: perturbance dawne użycie
 26. ruckus
 27. mix-up
 28. squall
 29. snafu
 30. losing
  • zamieszanie (spowodowanie, że ktoś czegoś nie rozumie) potocznie
 31. discomfiture
 32. huggermugger
 33. ruction
 34. comess
 35. hugger-mugger
 36. implicating
 37. ruption
 38. pellmell
 39. splore
 40. pother
 41. shemozzle , schemozzle
 42. razzle-dazzle
 43. kickup
 44. stramash
 45. kerfuffle BrE , także: kurfuffle
 46. aggro BrE potocznie
 47. hoo-ha , także: hoo-hah
 48. moil
 49. stour , także: stoor
 50. garboil
 51. Babeldom , także: babeldom
  • zamieszanie (przypominające nieporządek pod wieżą Babel)
 52. razzamatazz
idiom
 1. holy stink
 2. a whirlwind of activity
obrazek do "stir" po polsku
czasownik
 1. stir , ***
 2. lose *****
  • zamieszać (spowodować, że ktoś czegoś nie rozumie) potocznie [przechodni]
   You lost me at the beginning of this story - can you tell it again? (Zamieszałeś mnie już na początku tej historii - możesz opowiedzieć jeszcze raz?)
 3. implicate *
 1. give a stir  

Powiązane zwroty — "zamieszanie"

rzeczownik
mieszanka = mixture +7 znaczeń
mieszanie = mixing +1 znaczenie
mieszanina = mix +1 znaczenie
zamieszki = disorder +2 znaczenia
czasownik
inne

powered by  eTutor logo