Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wstrząsnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrząsnąć" po polsku

wstrząsnąć

czasownik
 1. rock , ****   [TRANSITIVE]
  I'm going to rock your world. (Wstrząsnę twoim światem.)
  The country was rocked by the shooting of the teenagers. (Krajem wstrząsnęło zastrzelenie nastolatków.)
 2. shake ****
  • wstrząsnąć, zaszokować [TRANSITIVE]
   The terrorist attack shook the nation. (Atak terrorystyczny wstrząsnął narodem.)
   This news will shake our readers! (Ta wiadomość zaszokuje naszych czytelników!)
   link synonim: shock
 3. stagger *
  • zdumieć (kogoś), wstrząsnąć (kimś)
   She was staggered by the news. (Te wiadomości wstrząsnęły nią.)
 4. jolt *
  • wstrząsnąć, wstrząsać, zszokować (kogoś)
   The news of her death jolted the country. (Wieść o jej śmierci zszokowała cały kraj.)
   Nothing is able to jolt him nowadays. (Obecnie nic nie jest w stanie nim wstrząsnąć.)
   link synonim: shock
 5. flurry ,  
 6. jar **
  • wstrząsać, wstrząsnąć (gwałtownie poruszyć)
   He jarred the bottle of champagne before opening it. (Wstrząsnął butelką szampana przed otworzeniem jej.)
   link synonim: jolt
 7. jiggle
 8. convulse
 9. agitate
 10. succuss
 11. commove
phrasal verb
 1. slosh around , slosh about
phrasal verb
 1. shake something up  
  This tragedy has certainly shaken the whole country up. (Ta tragedia z pewnością wstrząsnęła całym krajem.)
czasownik
 1. shock somebody ***
phrasal verb
 1. ripple through somebody
czasownik
 1. jog *
 2. quetch

powered by  eTutor logo