"nie wtrącać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie wtrącać się" po polsku

nie wtrącać się

phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something
phrasal verb
 1. cut in *
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) potocznie [przechodni]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interpose
czasownik
 1. interfere **
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle przestarzale
 5. chime in
 6. mell
phrasal verb
 1. chip in
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in  
 4. butt in slang
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted

"nie wtrącać się" — Słownik kolokacji angielskich

back off kolokacja
 1. back czasownik + off particle = nie mieszać się, nie wtrącać się, odstąpić, dać spokój, wycofać się
  Bardzo silna kolokacja

  "I had to learn to back off a little bit and let the game come to me sometimes."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo