"blank" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blank" po angielsku

blank **

przymiotnik
 1. niewypełniony, czysty, niezapisany
  This page was intentionally left blank. (Tę stronę celowo zostawiono pustą.)
  You just need to fill in the blank fields. (Musisz po prostu wypełnić puste pola.)
  Do you have any blank video cassettes? (Czy masz jakieś puste kasety wideo?)
 2. zaskoczony, zmieszany
  He sat there with a blank expression on his face. (On siedział tam ze zmieszanym wyrazem twarzy.)
  He was blank when he saw her. (Był zaskoczony, kiedy ją zobaczył.)
 3. pusty (np. ekran, umysł)
  My mind went completely blank when they asked me that question. (Poczułem kompletną pustkę w głowie, kiedy zadali mi to pytanie.)
  I tried to turn the computer on but the screen was blank. (Próbowałem włączyć komputer, ale ekran był pusty.)
 4. jałowy, nieurodzajny
  You can't grow vegetables on this blank soil. (Na tej jałowej glebie nie da się hodować warzyw.)
 5. obojętny (np. wyraz twarzy)
  His expression was blank. (Jego wyraz twarzy był obojętny.)
  Why is your face so blank? You should be worried. (Czemu twoja twarz jest taka obojętna? Powinieneś się martwić.)
  She gave me a blank look. (Ona rzuciła mi obojętne spojrzenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. puste miejsce, luka
  Fill in the blanks. (Uzupełnij luki.)
  What should I write in this blank? (Co powinienem wpisać w to puste miejsce?)
 2. mydło (pusta kostka w grze w domino)
 3. znak zakrywający wulgaryzm w tekście (najczęściej jest to myślnik)
  All swear words were censored with a blank. (Wszystkie przekleństwa były ocenzurowane myślnikiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakrywać płytą (np. szczelinę)
 2. ignorować slang
  He blanked my question. (Zignorował moje pytanie.)
  Don't blank her, you should talk to her. (Nie ignoruj jej, powinieneś z nią porozmawiać.)
 3. zaciemniać
rzeczownik
 1. wykrojka

go blank
blank out , także: blank **

obrazek do "go blank" po polsku
czasownik
 1. mieć lukę w pamięci, mieć pustkę w głowie
  When he asked me her name, my mind just went blank. (Kiedy zapytał się o jej imię, w mojej głowie pojawiła się pustka.)

blank cartridge
blank bullet , także: blank

rzeczownik
 1. amunicja ćwiczebna, ślepy nabój
czasownik
 1. nie dopuszczać do zdobycia punktu przez drużynę przeciwną (podczas meczu)
  Our team blanked the opponents. (Nasza drużyna nie dopuściła przeciwników do zdobycia punktu.)
czasownik
 1. traktować kogoś z góry, ignorować kogoś, lekceważyć kogoś  BrE slang
  I don't like him, he blanks everyone. (Nie lubię go, on traktuje wszystkich z góry.)
  How dare you blank me! (Jak śmiesz mnie ignorować!)

powered by  eTutor logo