"zaciemniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaciemniać" po polsku

zaciemniać

czasownik
 1. cloud ***
  • zaciemniać, upośledzać
   I'm afraid that love clouded her judgement. (Obawiam się, że miłość upośledziła jej osąd.)
   His lies clouded her mind - she believes every word he says. (Jego kłamstwa zaciemniły jej umysł - wierzy w każde jego słowo.)
 2. obscure **
 3. gloom  
  We need to gloom the class if we want to see the presentation. (Musimy zaciemnić klasę jeżeli chcemy zobaczyć prezentację.)
 4. blank **  
 5. bemist
 6. obnubilate
 7. beshadow
 8. becloud

Powiązane zwroty — "zaciemniać"

przymiotnik
ciemny = dark +31 znaczeń
prefiks
rzeczownik
zaćmienie = eclipse +5 znaczeń
zaciemnienie = darkness +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
idiom
Zobacz także: zaciemnianie

powered by  eTutor logo