ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"blank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blank przymiotnik

blank + rzeczownik
Kolokacji: 80
blank wall • blank page • blank check • blank space • blank look • blank screen • blank face • blank expression • blank slate • ...
czasownik + blank
Kolokacji: 6
go blank • look blank • leave blank • face blank • draw blank • ...
przysłówek + blank
Kolokacji: 12
completely blank • carefully blank • utterly blank • perfectly blank • totally blank • ...
blank + przyimek
Kolokacji: 5
blank with • blank for • blank on • blank in • blank to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.