ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"luka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "luka" po polsku

luka

rzeczownik
 1. blank **
  • puste miejsce, luka
   Fill in the blanks. (Uzupełnij luki.)
   What should I write in this blank? (Co powinienem wpisać w to puste miejsce?)
 2. loophole
  • furtka, luka (w przepisach, w systemie prawnym, podatkowym)
   Such activity should be illegal, but they found a loophole that allows them to operate. (Taka działalność powinna być nielegalna, ale oni znaleźli furtkę, która pozwala im działać.)
 3. hiatus
 4. vacancy
  • luka, pusta przestrzeń
   There was a vacancy on the street after he demolished his house. (Na ulicy była pusta przestrzeń odkąd on zburzył swój dom.)
 5. break *****
  • przerwa, luka (np. w ruchu drogowym) [COUNTABLE]
   I had to wait for 10 minutes for a break in the traffic before I could cross the road. (Musiałem czekać przez 10 minut na przerwę w ruchu zanim mogłem przejść przez ulicę.)
 6. lacuna   formal
 7. breck British English   dialect
  link synonim: gap

powered by  eTutor logo