Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przerwa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerwa" po polsku

przerwa

rzeczownik
 1. break *****
  • przerwa (np. w trakcie pracy) [policzalny]
   They went to eat lunch at their break. (Oni poszli zjeść lunch podczas przerwy.)
   I have my lunch break in about ten minutes. (Mam przerwę na lunch za około dziesięć minut.)
   Let's have a 5 minute break. (Zróbmy 5 minutową przerwę.)
  • pęknięcie, przerwa [policzalny]
   There is a break in the screen. (Na ekranie jest widoczne pęknięcie.)
   Someone threw a stone at my window and now there's a break in it. (Ktoś rzucił kamieniem w moje okno i teraz jest w nim pęknięcie.)
   We can enter through the break in the wall. (Możemy wejść przez przerwę w murze.)
  • przerwa, luka (np. w ruchu drogowym) [policzalny]
   I had to wait for 10 minutes for a break in the traffic before I could cross the road. (Musiałem czekać przez 10 minut na przerwę w ruchu zanim mogłem przejść przez ulicę.)
 2. gap ***
  • przerwa, odstęp, szpara [policzalny]
   He managed to get through the gap in the fence. (Udało mu się przejść przez szparę w płocie.)
   She has a gap between her front teeth. (Ona ma szparę pomiędzy przednimi zębami.)
   link synonim: breck
   zobacz także: space
  • przerwa [policzalny]
   We have a gap in the milk and bread supply. (Mamy przerwę w dostawie mleka i chleba.)
   The gap in power supply won't take long. (Przerwa w dostawie zasilania nie potrwa długo.)
 3. stop , *****
  • zatrzymanie, postój, przerwa [policzalny]
   Let's make a stop to stretch our legs. (Zróbmy postój, aby rozprostować nasze nogi.)
   We worked for 5 hours without a stop. (Pracowaliśmy przez 5 godzin bez przerwy.)
 4. crack ***
  • szpara, przerwa (między czymś a czymś) [policzalny]
   She has a cute crack between her teeth. (Ona ma uroczą szparę między zębami.)
   There is a big crack between the door and the floor. (Pomiędzy drzwiami i podłogą jest duża przerwa.)
 5. pause ***
  • przerwa, pauza (w mówieniu) [policzalny]
   to stop talking for a short time
   There was a short pause. (Nastąpiła krótka przerwa.)
   After a long pause, she nodded. (Po dłuższej pauzie pokiwała głową.)
 6. opening ***
  • otwór, przerwa [policzalny]
   He looked through the narrow opening in the fence. (On patrzył przez wąski otwór w płocie.)
   There was a small opening on the side of the box. (W boku pudełka był mały otwór.)
 7. rest *****
  • odpoczynek, przerwa (czas spędzony bez pracy/szkoły/stresu)
   She took a well-earned rest from her studies. (Ona poszła na zasłużony przerwę od studiów.)
   I think I need a rest from all of this. (Myślę, że potrzebuję przerwy od tego wszystkiego.)
 8. hole ****
  • szpara, przerwa [policzalny]
   Can you see the hole between the fireplace and the wall? (Czy widzisz szparę między kominkiem a ścianą?)
   He has a hole between his teeth. (On ma przerwę pomiędzy zębami.)
 9. interval **
  • przerwa, odstęp [policzalny]
   We only have five minutes before the teacher's interval ends. (Mamy tylko pięć minut zanim nauczyciel skończy przerwę.)
 10. recess , *
  • przerwa (np. wakacyjna), przerwa (w obradach sądu, parlamentu)
   I believe that can be done shortly after the summer recess. (Uważam, że możemy to zrobić wkrótce po przerwie letniej.)
   Ladies and gentlemen, we need to take a 15-minute recess now. (Panie i panowie, musimy zarządzić 15 minutową przerwę.)
  • przerwa (między lekcjami) American English
   I can give him a message at recess. (Przekażę mu wiadomość na przerwie.)
   We've all seen you playing hopscotch at recess. (Wszyscy widzieliśmy jak grałeś w klasy na przerwie.)
   link synonim: break
 11. interruption  
  There was an interruption in the roadworks. (Miała miejsce przerwa w robotach drogowych.)
 12. interval British English ** , intermission American English
  • przerwa (w teatrze) [policzalny]
   We can get something to drink in the interval. (Możemy kupić coś do picia w trakcie przerwy.)
   Between each act there will be a 15 minutes long intermission. (Pomiędzy każdym aktem będzie piętnastominutowa przerwa.)
 13. interlude
 14. discontinuity
 15. hiatus
 16. lapse *
 17. stoppage
 18. diastem
 19. let-up
 20. entr'acte
 21. lacune

Powiązane zwroty — "przerwa"

czasownik
przerywać = stop +9 znaczeń
przerwać = cease +5 znaczeń
phrasal verb
inne
inne
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo