"przerwa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerwa" po polsku

przerwa

obrazek do "break" po polsku
rzeczownik
 1. break *****
  • przerwa (np. w trakcie pracy) [policzalny]
   They went to eat lunch at their break. (Oni poszli zjeść lunch podczas przerwy.)
   I have my lunch break in about ten minutes. (Mam przerwę na lunch za około dziesięć minut.)
   Let's have a 5 minute break. (Zróbmy 5 minutową przerwę.)
  • pęknięcie, przerwa [policzalny]
   There is a break in the screen. (Na ekranie jest widoczne pęknięcie.)
   Someone threw a stone at my window and now there's a break in it. (Ktoś rzucił kamieniem w moje okno i teraz jest w nim pęknięcie.)
   We can enter through the break in the wall. (Możemy wejść przez przerwę w murze.)
  • przerwa, luka (np. w ruchu drogowym) [policzalny]
   I had to wait for 10 minutes for a break in the traffic before I could cross the road. (Musiałem czekać przez 10 minut na przerwę w ruchu zanim mogłem przejść przez ulicę.)
 2. gap ***
  • przerwa, odstęp, szpara [policzalny]
   He managed to get through the gap in the fence. (Udało mu się przejść przez szparę w płocie.)
   She has a gap between her front teeth. (Ona ma szparę pomiędzy przednimi zębami.)
   link synonim: breck
   zobacz także: space
  • przerwa [policzalny]
   We have a gap in the milk and bread supply. (Mamy przerwę w dostawie mleka i chleba.)
   The gap in power supply won't take long. (Przerwa w dostawie zasilania nie potrwa długo.)
 3. stop , *****
  • zatrzymanie, postój, przerwa [policzalny]
   Let's make a stop to stretch our legs. (Zróbmy postój, aby rozprostować nasze nogi.)
   We worked for 5 hours without a stop. (Pracowaliśmy przez 5 godzin bez przerwy.)
 4. crack ***
  • szpara, przerwa (między czymś a czymś) [policzalny]
   She has a cute crack between her teeth. (Ona ma uroczą szparę między zębami.)
   There is a big crack between the door and the floor. (Pomiędzy drzwiami i podłogą jest duża przerwa.)
 5. pause ***
  • przerwa, pauza (w mówieniu) [policzalny]
   to stop talking for a short time
   There was a short pause. (Nastąpiła krótka przerwa.)
   After a long pause, she nodded. (Po dłuższej pauzie pokiwała głową.)
 6. opening ***
  • otwór, przerwa [policzalny]
   He looked through the narrow opening in the fence. (On patrzył przez wąski otwór w płocie.)
   There was a small opening on the side of the box. (W boku pudełka był mały otwór.)
 7. interval **
  • przerwa, odstęp (czasu) [policzalny]
   We only have five minutes before the teacher's interval ends. (Mamy tylko pięć minut zanim nauczyciel skończy przerwę.)
   Regular intervals can optimize work productivity. (Regularne odstępy czasu mogą zoptymalizować wydajność pracy.)
 8. rest *****
  • odpoczynek, przerwa (czas spędzony bez pracy/szkoły/stresu)
   She took a well-earned rest from her studies. (Ona poszła na zasłużony przerwę od studiów.)
   I think I need a rest from all of this. (Myślę, że potrzebuję przerwy od tego wszystkiego.)
 9. hole ****
  • szpara, przerwa [policzalny]
   Can you see the hole between the fireplace and the wall? (Czy widzisz szparę między kominkiem a ścianą?)
   He has a hole between his teeth. (On ma przerwę pomiędzy zębami.)
 10. recess , *
  • przerwa (np. wakacyjna), przerwa (w obradach sądu, parlamentu)
   I believe that can be done shortly after the summer recess. (Uważam, że możemy to zrobić wkrótce po przerwie letniej.)
   Ladies and gentlemen, we need to take a 15-minute recess now. (Panie i panowie, musimy zarządzić 15 minutową przerwę.)
  • przerwa (między lekcjami)  AmE
   I can give him a message at recess. (Przekażę mu wiadomość na przerwie.)
   We've all seen you playing hopscotch at recess. (Wszyscy widzieliśmy jak grałeś w klasy na przerwie.)
   link synonim: break
 11. interruption  
  There was an interruption in the roadworks. (Miała miejsce przerwa w robotach drogowych.)
 12. interval BrE ** , intermission AmE
  • przerwa (w teatrze) [policzalny]
   We can get something to drink in the interval. (Możemy kupić coś do picia w trakcie przerwy.)
   Between each act there will be a 15-minute-long intermission. (Pomiędzy każdym aktem będzie piętnastominutowa przerwa.)
 13. interlude
 14. discontinuity
 15. hiatus
 16. lapse *
 17. stoppage
 18. diastem
 19. let-up
 20. entr'acte
 21. lacune