"odpoczynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpoczynek" po polsku

odpoczynek

obrazek do "rest" po polsku
rzeczownik
 1. rest *****
  • odpoczynek, wypoczynek [policzalny lub niepoliczalny]
   I really feel I need some rest. (Naprawdę czuję, że potrzebuję trochę wypoczynku.)
   Let's take a short rest before we start climbing again. (Odpocznijmy trochę zanim zaczniemy się znowu wspinać.)
   The doctor told him to take a couple of days' rest. (Lekarz powiedział mu, żeby odpoczął przez kilka dni.)
  • odpoczynek, przerwa (czas spędzony bez pracy/szkoły/stresu)
   She took a well-earned rest from her studies. (Ona poszła na zasłużony przerwę od studiów.)
   I think I need a rest from all of this. (Myślę, że potrzebuję przerwy od tego wszystkiego.)
 2. recreation *
 3. relaxation *
 4. respite ,
 5. rec
 6. repose
 7. lie-down  
  I just came here for a lie-down. (Właśnie przyszedłem tu na odpoczynek.)
  After work, I need a little lie-down in my room. (Po pracy potrzebuję małego odpoczynku w moim pokoju.)
 8. let-up

powered by  eTutor logo