KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"wypoczynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypoczynek" po polsku

wypoczynek

obrazek do "rest" po polsku Leisure Industry Analysis, Reports, Market Research, Trends ...
rzeczownik
 1. rest *****
  • odpoczynek, wypoczynek [policzalny lub niepoliczalny]
   I really feel I need some rest. (Naprawdę czuję, że potrzebuję trochę wypoczynku.)
   Let's take a short rest before we start climbing again. (Odpocznijmy trochę zanim zaczniemy się znowu wspinać.)
   The doctor told him to take a couple of days' rest. (Lekarz powiedział mu, żeby odpoczął przez kilka dni.)
 2. leisure , * , leisure time
  • czas wolny, rekreacja, wypoczynek, czas wolny od pracy [niepoliczalny]
   free time and time for having fun
   Everything I need for work or leisure is within my reach. (Wszystko, czego potrzebuję do pracy czy wypoczynku jest w moim zasięgu.)
   Flexible working life: time for leisure and family. (Elastyczne życie zawodowe: czas na wypoczynek i dla rodziny.)
   link synonimy: spare time, free time
 3. refreshment
 4. rest cure

Powiązane zwroty — "wypoczynek"

czasownik
odpoczywać = rest +5 znaczeń
począć = conceive +1 znaczenie
inne
odpoczywać = have a rest , także: take a rest +1 znaczenie
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik
zorganizowany (np. wypoczynek, osoba) = organized , organised BrE
rzeczownik

"wypoczynek" — Słownik kolokacji angielskich

leisure time kolokacja
 1. leisure rzeczownik + time rzeczownik = czas wolny, rekreacja, wypoczynek, czas wolny od pracy
  Bardzo silna kolokacja

  Where you can make the most of your leisure time.

rest cure kolokacja
 1. rest rzeczownik + cure rzeczownik = wypoczynek, odpoczynek w łóżku (zalecany przez lekarza, dawniej uznawany za skuteczną metodę leczenia)
  Luźna kolokacja

  This might get us a nice rest cure somewhar pretty.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo