"Seattle Time" — Słownik kolokacji angielskich

Seattle Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Seattle Czas
  1. Seattle rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Seattle Times reported that it was "a startling upset"

    Podobne kolokacje: