"jail time" — Słownik kolokacji angielskich

jail time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas więzienia
  1. jail rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 315 of them, the department added, have been given jail time.

    Podobne kolokacje: