"odpoczywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpoczywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

odpoczywać

mexican hammocks, mayan
czasownik
 1. rest *****
  • odpoczywać, wypoczywać [INTRANSITIVE]
   Why don't you go home and rest? (Dlaczego nie pójdziesz do domu i nie odpoczniesz?)
   She decided to return home - she needed time to rest and think. (Ona zdecydowała się wrócić do domu - potrzebowała czasu na odpoczynek i przemyślenia.)
   Would you like to rest? I can wash the dishes. (Chcesz odpocząć? Ja mogę pozmywać naczynia.)
   link synonim: relax
 2. recline
  • wyciągnąć (się), leżeć, odpoczywać
   When I came in she was reclining on the sofa. (Kiedy wszedłem, ona odpoczywała na kanapie.)
 3. repose
 4. lax
 1. have a rest , także: take a rest
phrasal verb
 1. while away
 1. be at rest
idiom
 1. be off one's legs  
 2. put one's feet up

Powiązane zwroty — "odpoczywać"

rzeczownik
odpoczynek = rest +7 znaczeń
wypoczynek = leisure , leisure time +2 znaczenia
odpoczywanie = resting +1 znaczenie
czasownik

"odpoczywać" — Słownik kolokacji angielskich

take a rest kolokacja
Popularniejsza odmiana: take the rest
 1. take czasownik + rest rzeczownik = odpoczywać, odpocząć
  Zwykła kolokacja

  I told him right away to take the rest of the day off.

  Podobne kolokacje:
while away kolokacja
 1. while czasownik + away przysłówek = odpoczywać, leniuchować, relaksować się
  Luźna kolokacja

  Some children whiled away the time by playing board games.

  Podobne kolokacje: