"rest room" — Słownik kolokacji angielskich

rest room kolokacja
  1. rest rzeczownik + room rzeczownik = toaleta (np. w restauracji, w teatrze)
    Bardzo silna kolokacja

    He doesn't want to be waiting outside the rest room for you every five minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo