"zabawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabawa" po polsku

zabawa

obrazek do "fun" po polsku School Dances & Events | Only The Best Sound Mobile DJ & Photobooth
rzeczownik
 1. fun ***   [niepoliczalny]
  We've always had fun together. (Zawsze dobrze się razem bawiliśmy.)
  That sounds like fun! (To brzmi jak dobra zabawa!)
  Join the fun! (Przyłącz się do zabawy!)
  He spoiled our fun when he called with bad news. (On zepsuł naszą zabawę, kiedy zadzwonił ze złymi wieściami.)
 2. play *****
  • gra, zabawa, rozrywka [niepoliczalny]
   My kids love the play of hide and seek. (Moje dzieci uwielbiają zabawę w chowanego.)
   I'm bored, do you know any plays? (Nudzi mi się, znasz jakieś gry?)
 3. dance , ****
  • potańcówka, zabawa [policzalny]
   He asked her to a school dance. (Zaprosił ją na szkolną potańcówkę.)
   If you like her so much, ask her to a dance. (Jeżeli ona aż tak ci się podoba, to zaproś ją na potańcówkę.)
 4. recreation *
 5. game *****
  • zabawa (dziecięca) [policzalny]
   Hide-and-seek was my favourite childhood game. (Zabawa w chowanego było moją ulubioną zabawą z dzieciństwa.)
   The kids invented a funny game. (Dzieciaki wymyśliły śmieszną zabawę.)
 6. ball , ****
  • bal, zabawa [policzalny]
   The princess went to the ball. (Księżniczka poszła na bal.)
   We're organizing a charity ball next week. (Organizujemy bal charytatywny w przyszłym tygodniu.)
 7. festivity
  • wesołość, zabawa
   You should really try not to worry too much, and just enjoy the festivity. (Musisz spróbować nie martwić się za bardzo i cieszyć się zabawą.)
 8. rec
 9. sport *****
  • zabawa, gra przestarzale [policzalny]
   It's a good sport for small children. (To dobra zabawa dla małych dzieci.)
   I used to like this sport when I was little. (Lubiłem tę grę, kiedy byłem mały.)
 10. merriment
 11. frolic , także: frolick dawne użycie
 12. panic **
  • uciecha, zabawa slang
   Scaring her is a great panic, she always believes our stories about ghosts. (Straszenie jej to świetna zabawa, zawsze wierzy w nasze historie o duchach.)
 13. high jinks przestarzale , hijinks AmE przestarzale
 14. merrymaking
 15. daffing
 16. festiveness
 17. craic potocznie
 18. gaud
 19. jollification
 20. joyance
 21. revel

"zabawa" — Słownik kolokacji angielskich

high jinks kolokacja
 1. high przymiotnik + jinks rzeczownik = zabawa, szaleństwo
  Bardzo silna kolokacja

  Or maybe it was just the high jinks of the moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo