ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rozrywka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozrywka" po polsku

rozrywka

Fabulous entertainment be found a popular pastime
rzeczownik
 1. entertainment ***
  • rozrywka (np. filmy, telewizja, widowiska artystyczne) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We will find some entertainment for you. (Znajdziemy dla ciebie jakąś rozrywkę.)
   Television is a great source of entertainment. (Telewizja jest świetnym źródłem rozrywki.)
   That habit of hers gave me all sorts of entertainment. (Ten jej nawyk dostarczył mi sporo rozrywki.)
 2. play *****
  • gra, zabawa, rozrywka [UNCOUNTABLE]
   My kids love the play of hide and seek. (Moje dzieci uwielbiają zabawę w chowanego.)
   I'm bored, do you know any plays? (Nudzi mi się, znasz jakieś gry?)
 3. recreation *
 4. pastime
  • rozrywka, hobby, zajęcie
   Reading is one of my favourite pastimes. (Czytanie jest jednym z moich ulubionych zajęć.)
   It's a silly pastime, isn't it? (To głupie zajęcie, nieprawdaż?)
   Waiting wasn't among my favorite pastimes. (Czekanie nie należało do moich ulubionych zajęć.)
   link synonim: occupation
 5. treat ****
 6. amusement *
 7. diversion , *  
  Three days off would've provided a welcome diversion. (Trzy dni wolnego dostarczyłyby mile widzianej rozrywki.)
 8. distraction *  
  I was only looking for a distraction. (Szukałam tylko jakiejś rozrywki.)
 9. leisure pursuits
 10. craic informal
  • zabawa, rozrywka (w slangu irlandzkim)
 11. shivoo
 12. disportment

powered by  eTutor logo