Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zajęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zajęcie" po polsku

zajęcie

Aktywność fizyczna - pomocna w 167,741 Activity Icon Stock Illustrations, Cliparts And Royalty ... obrazek do "pastime" po polsku be found a popular pastime
rzeczownik
 1. activity *****
  • aktywność, działanie, zajęcie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   We participated in all the group activities. (Wzięliśmy udział we wszystkich grupowych aktywnościach.)
   His political activity is well thought. (Jego działanie polityczne jest dobrze przemyślane.)
   Physical activity helps your body. (Aktywność fizyczna pomaga twojemu ciału.)
   She likes social activity. (Ona lubi działalność społeczną.)
 2. pastime
  • rozrywka, hobby, zajęcie
   Reading is one of my favourite pastimes. (Czytanie jest jednym z moich ulubionych zajęć.)
   It's a silly pastime, isn't it? (To głupie zajęcie, nieprawdaż?)
   Waiting wasn't among my favorite pastimes. (Czekanie nie należało do moich ulubionych zajęć.)
   link synonim: occupation
 3. engagement **
  • zajęcie, zobowiązanie (np. do zrobienia czegoś) oficjalnie [policzalny]
   I have other engagements today, I'm busy. (Mam dzisiaj inne zobowiązania, jestem zajęty.)
   Now if you'll excuse me, I have an engagement to attend to. (Proszę mi wybaczyć, ale mam zobowiązania, którymi muszę się zająć.)
 4. occupation **
  • zajęcie (w czasie wolnym) oficjalnie [policzalny]
   I need an occupation, now that I don't have a job. (Potrzebuję zajęcia w czasie wolnym odkąd nie mam pracy.)
   Her favourite occupation is playing computer games. (Jej ulubionym zajęciem jest granie w gry komputerowe.)
   Skiing is his occupation in the winter. (Narciarstwo jest jego zajęciem w zimie.)
   link synonim: pastime
 5. seizure *
  • konfiskata (broni, narkotyków), zajęcie (czyjegoś majątku)
   Our ships will be just as liable to seizure as the French ones. (Nasze statki będą tak samo narażone na zajęcie jak francuskie.)
 6. pursuit , **
 7. access ****
  • zajęcie (np. terytorium) [policzalny]
   The access of the land took the army less than a week. (Zajęcie ziemi zajęło wojsku mniej niż tydzień.)
   link synonim: accession
 8. preoccupation , preoccupancy
  • zainteresowanie, zajęcie
   My main preoccupation presently is studying. (Moim głównym zajęciem obecnie jest studiowanie.)
 9. confiscation
 10. attachment *
 11. accession
 12. nabbing
 13. occupying
czasownik
 1. busy ***
  • zajmować (kogoś), zabierać czas (komuś) [przechodni]
   Am I busying you? (Czy zabieram ci czas?)
   I don't want to busy you but this is important. (Nie chcę zabierać ci czasu, ale to jest ważne.)
   She busied me and I was really angry. (Ona zabrała mi czas i byłem naprawdę zły.)
 2. occupy **
  • zajmować (np. miejsce) [przechodni]
   You're occupying the whole couch! I want to sit too! (Zajmujesz całą kanapę! Ja też chcę usiąść!)
   She occupied her seat and started listening to the teacher. (Ona zajęła swoje miejsce i zaczęła słuchać nauczyciela.)
 3. take *****
  • wymagać (gdy coś wymaga czasu, wysiłku, itp.), zabierać, zajmować
   It shouldn't take you more than a few minutes. (To nie powinno ci zabrać więcej niż kilka minut.)
   It will take a plumber to fix it. (Potrzeba będzie hydraulika, aby to naprawić.)
   How much time does it take to shave a really long beard? (Ile czasu zajmuje zgolenie bardzo długiej brody?)
   link synonim: require
 4. bag ****
 5. save ****
  • zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
   Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
   I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 6. fill ****
  • obejmować, obsadzić, zajmować (stanowisko) [przechodni]
   She filled the post of the vice-principal. (Ona objęła stanowisko wicedyrektora.)
   I would like to fill the post of a senior salesman. (Chciałbym objąć stanowisko starszego sprzedawcy.)
 7. cover ***** , także: kiver dialekt
  • zajmować (np. obszar) [przechodni]
   The factory covers the area of two hectares. (Fabryka zajmuje obszar dwóch hektarów.)
   You cover two seats. (Zajmujesz dwa siedzenia.)
   My field covers 3 hectares. (Moje pole zajmuje 3 hektary.)
 8. encompass oficjalnie *
 9. attach ***
 10. garrison *
  • zajmować (np. miasto, fort, stację; o oddziałach wojskowych)
 11. sequester
 12. nab
 13. keep *****
 14. hog *
 15. distraint  
 16. prepossess
 17. sequestrate
 18. repo AmE potocznie
phrasal verb
 1. take up **
czasownik
 1. handle ****
  • zajmować się, wykonywać [przechodni]
   She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
   Let me handle it. (Pozwól mi się tym zająć.)
   My mum always handled my dad's expenses. (Moja mama zawsze zajmowała się wydatkami mojego taty.)
 2. engage ***
 3. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
   We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 4. tend ****
 5. ignite *
 6. touch ****
  • zajmować się (czymś), tykać (coś) [przechodni]
   I touched my homework, but I got bored. (Zająłem się moim zdaniem domowym, ale się znudziłem.)
   I should probably touch my work. (Chyba powinnam zająć się pracą.)
 7. catch *****
File:John Brack working.jpg The structural geology working
phrasal verb
 1. work on something ***  
  Would you like to work on this project? (Czy chciałbyś zajmować się tym projektem?)
  We have been working on this for 3 hours, maybe we should have a break? (Zajmujemy się tym od 3 godzin, może powinniśmy zrobić przerwę?)
 2. deal with something ****
 3. go into something ***
 4. look into something **  
  I'll look into it tomorrow. (Zajmę się tym jutro.)
 5. look after something *  
  I'm looking after her dog while she's out of town. (Zajmuję się jej psem, kiedy ona jest poza miastem.)
  Look after the children. (Zajmij się dziećmi.)
 6. attend to something *
 7. see to something *  
  to take care of something, to deal with something
 8. tend to something ****
 9. deal in something
 10. take something up * , także: take up something **
 11. attend on something  
 12. take care of something
 13. busy oneself with something
 14. occupy oneself with something
czasownik
 1. steward
 2. come *****   [nieprzechodni]
 1. be on it *
obrazek do "look after somebody" po polsku
phrasal verb
 1. look after somebody *
 2. attend to somebody *
 3. tend to somebody ****
 4. take care of somebody
phrasal verb
 1. pass over something , pass something over