ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

zajmować się kimś, opiekować się kimś

look after somebody

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Jane is looking after the children. = Jane opiekuje się dziećmi.