zajmować się kimś, opiekować się kimś

look after somebody

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Jane is looking after the children. = Jane opiekuje się dziećmi.