PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"see to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "see to something" po angielsku

see to something *

phrasal verb
 1. dopilnować czegoś
  to attend to something specific to ensure or verify its completion or existence
 2. zajmować się czymś
  to take care of something, to deal with something
obrazek do "see" po polsku obrazek do "see" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: saw past tense, seen past participle
 1. widzieć, zobaczyć (zauważyć) [przechodni]
  Do you see that house on the left? It belongs to the Queen. (Widzisz ten dom po lewej? Należy do Królowej.)
  I have never seen such a big watermelon. (Nigdy wcześniej nie widziałem takiego dużego arbuza.)
  He stole her wallet, did you see that? (On ukradł jej portfel, widziałeś to?)
 2. zobaczyć (zauważyć, że coś jest prawdziwe) [przechodni]
  I saw that her promise was honest. (Zobaczyłem, że jej obietnica była szczera.)
  She finally saw that they were lying. (Ona w końcu zobaczyła, że oni kłamali.)
 3. widzieć, patrzeć (o zdolności widzenia) [przechodni/nieprzechodni]
  I can't see anything. (Nic nie widzę.)
  Can you see me? (Widzisz mnie?)
 4. dowiadywać się, przekonać się [przechodni]
  I saw that she was lying. (Dowiedziałem się, że ona kłamała.)
  I saw his true intentions. (Przekonałem się o jego prawdziwych zamiarach.)
  Look, a new shop! Let's see what we can buy there. (Spójrz, nowy sklep! Dowiedzmy się, co można tam kupić.)
  I found a box at the attic, let's see what's in it. (Znalazłem pudełko na strychu, dowiedzmy się, co jest w środku.)
 5. przekonywać się (o czymś, co się wydarzy w przyszłości) [przechodni/nieprzechodni]
  It will rain, you'll see! (Będzie padać, przekonasz się!)
  You'll see that I'm always right. (Przekonasz się, że zawsze mam rację.)
 6. sprawdzać [przechodni/nieprzechodni]
  See if the kettle is on. (Sprawdź, czy czajnik jest nastawiony.)
  Did you see if I locked the door? (Sprawdzałeś czy zamknąłem drzwi?)
 7. rozumieć [przechodni/nieprzechodni]
  Oh, I see. So that's how it is. (Rozumiem. Więc to tak.)
  "My dog is very ill, so I can't go with you." "I see." ("Mój pies jest bardzo chory, więc nie mogę z tobą pójść." "Rozumiem.")
  I don't see how you can eat this disgusting food. (Nie rozumiem jak możesz jeść to obrzydliwe jedzenie.)
 8. oglądać (np. telewizję) [przechodni]
  I'm seeing the TV now, I will wash the dishes later. (Teraz oglądam telewizję, umyję naczynia później.)
  I try to see less TV. (Staram się mniej oglądać telewizję.)
 9. rozważać, postrzegać [przechodni]
  I see her as a responsible person. (Postrzegam ją jako odpowiedzialną osobę.)
  I don't want her to see me as a womaniser. (Nie chcę, aby ona mnie postrzegała jako kobieciarza.)
 10. odwiedzać, spotykać [przechodni]
  I saw Cathy tonight. (Spotkałam Cathy dziś wieczorem.)
  Very well, I will see you tomorrow. (Dobrze, jutro się z tobą spotkam.)
  A friend of mine wants to see me this weekend. (Moja przyjaciółka chce się ze mną spotkać w ten weekend.)
 11. spotykać przypadkiem, zobaczyć [przechodni]
  I saw Mark today, it was awkward. (Spotkałem dzisiaj przypadkiem Marka, to było niezręczne.)
  My mom saw my dad in a pub. (Moja mama przypadkiem spotkała mojego tatę w pubie.)
  Tracey saw Michael in the theatre yesterday. (Tracey widziała wczoraj Michaela w teatrze.)
 12. mieć spotkanie (wcześniej umówione) [przechodni]
  I am seeing my boss today. (Mam dzisiaj spotkanie z moim szefem.)
  I can't come to your party, I'm seeing a psychiatrist. (Nie mogę przyjść na twoją imprezę, mam spotkanie z psychiatrą.)
 13. spotykać się, umawiać się, zobaczyć się (z kimś) [przechodni]
  My ex called me, she wants to see me. (Moja była do mnie zadzwoniła, chce się ze mną umówić.)
  Does your sister want to see me? (Czy twoja siostra chce się ze mną umówić?)
  She'll see you tonight. (Ona zobaczy się z tobą dziś wieczorem.)
  I'll see you next week. (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.)
 14. wyobrażać sobie (w przyszłości) [przechodni]
  Where do you see yourself in the future? (Gdzie wyobrażasz sobie siebie w przyszłości?)
  Sometimes I see myself as a famous actor. (Czasem wyobrażam sobie siebie jako sławnego aktora.)
 15. upewniać się [przechodni]
  I will see if you have done your homework in an hour. (Upewnię się, że zrobiłeś swoje zadanie domowe za godzinę.)
  Could you wait a moment? I just want to see if I locked the door. (Mógłbyś trochę poczekać? Chcę tylko upewnić się, że zamknąłem drzwi.)
 16. doświadczać [przechodni]
  I have seen a lot. (Wiele doświadczyłem.)
  Marilyn Monroe saw fame and pain. (Marilyn Monroe doświadczyła sławy i cierpienia.)
 17. przynosić (np. jakieś wydarzenia, nowiny) [przechodni]
  I'm seeing good and bad news. (Przynoszę dobre i złe wieści.)
  Who wants to see that news to them? (Kto chce im przynieść tę wiadomość?)
 18. odprowadzać (np. do domu) [przechodni]
  I will see your daughter home, I promise. (Odprowadzę waszą córkę do domu, obiecuję.)
  Will you see me home? This neighbourhood is not safe. (Odprowadzisz mnie do domu? Ta dzielnica nie jest bezpieczna.)
 19. zaryzykować taką samą kwotę pieniędzy w grze karcianej jak przeciwnik [przechodni]
rzeczownik
 1. stolica biskupstwa, biskupstwo

I see **** , IC (skrót)

 1. aha, rozumiem, widzę
  "I'm afraid I can't help you." "I see." ("Obawiam się, że nie mogę ci pomóc." "Rozumiem.")
  "He has no time to speak with us." "I see." ("On nie ma czasu, żeby z nami porozmawiać." "Aha.")

saw *

obrazek do "saw" po polsku obrazek do "saw" po polsku
rzeczownik
 1. piła
  They cut the tree with a saw. (Oni ścięli drzewo przy pomocy piły.)
 2. powiedzenie, porzekadło
  link synonim: saying
  zobacz także: proverb

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: sawed past tense, sawn past participle, sawed past participle (AmE)
 1. piłować (przecinać piłą)
  The magician's trick was to saw his assistant in half. (Sztuczka iluzjonisty polegała na przepiłowaniu swojej asystentki na pół.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. widzisz, rozumiesz, bo widzisz
  You see, I have a plan to meet her today. (Bo widzisz, mam plan spotkać się z nią dzisiaj.)
  Używane, gdy coś komuś tłumaczymy.
 1. tak jak to widzę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

See you! , także: See ya! slang , także: Cya! slang

obrazek do "See you!" po polsku
wykrzyknik
 1. Do zobaczenia!
  See you tomorrow. (Do zobaczenia jutro.)
  See you later! (Do zobaczenia później!)

Powiązane zwroty — "see to something"

phrasal verb
czasownik
przymiotnik
idiom
inne
przysłówek
inne