"oglądać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oglądać" po polsku

oglądać

obrazek do "watch" po polsku obrazek do "visit" po polsku Tourist in Paris: What you need to know
czasownik
 1. watch , *****
  • oglądać, obserwować, przyglądać się [przechodni/nieprzechodni]
   Two men in dark coats were watching the house. (Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.)
   They watch your house, you have to be careful. (Oni obserwują twój dom, musisz być ostrożny.)
   I have to hang curtains, my neighbour's daughter is watching me. (Muszę powiesić zasłony, córka mojego sąsiada mnie podgląda.)
   link synonim: observe
  • oglądać (film)
   Patrick watched the horror film last night. (Patrick obejrzał horror zeszłej nocy.)
 2. visit *****
  • zwiedzać, oglądać [przechodni/nieprzechodni]
   Have you visited Paris yet? (Zwiedziłeś już Paryż?)
   I would like to visit your city someday. (Chciałbym kiedyś zwiedzić twoje miasto.)
   I would like to visit this museum. (Chciałbym zwiedzić to muzeum.)
   Let's visit this castle - I heard it's 300 years old! (Chodźmy zwiedzić ten zamek - podobno ma 300 lat!)
   I want to visit as many countries as possible. (Chcę zwiedzić tyle państw, ile tylko jest możliwe.)
 3. view *****
  • oglądać, przyglądać się oficjalnie [przechodni]
   They were viewing our actions very closely. (Oni przyglądali się naszym działaniom bardzo uważnie.)
   The natives were viewing us with hostility. (Tubylcy przyglądali się nam z wrogością.)
  • oglądać (np. film, program telewizyjny) oficjalnie [przechodni]
   I am viewing the new TV show. (Oglądam nowy serial telewizyjny.)
   My mother always views this series - it's her favourite. (Moja matka zawsze ogląda ten serial - to jej ulubiony.)
 4. see *****
  • oglądać (np. telewizję) [przechodni]
   I'm seeing the TV now, I will wash the dishes later. (Teraz oglądam telewizję, umyję naczynia później.)
   I try to see less TV. (Staram się mniej oglądać telewizję.)
 5. follow , *****
  • śledzić, oglądać (np. serial) [przechodni]
   I follow this show since the first episode aired. (Oglądam ten program telewizyjny od kiedy wyszedł pierwszy odcinek.)
   Do you follow "Game of Thrones"? (Oglądasz "Grę o tron"?)
phrasal verb
 1. see over something
  • obejrzeć coś (np. dom, posiadłość w celu kupienia)
   We want to see over the house. (Chcemy obejrzeć dom.)
   If you want to buy the flat, you have to see over it. (Jeśli chcecie kupić mieszkanie, musicie je obejrzeć.)
 2. take in something **
  • obejrzeć coś (np. film, sztukę)  AmE przestarzale
   I took the Titanic in last night and cried. (Obejrzałem wczoraj wieczorem Titanica i płakałem.)
   She took in a play and she was amazed by it. (Ona obejrzała sztukę i była nią zachwycona.)
 3. scope something out

Powiązane zwroty — "oglądać"

rzeczownik
galeria (miejsce, gdzie można oglądać lub kupić dzieła sztuki) = gallery
przegląd = review +15 znaczeń
oglądanie = view +4 znaczenia
czasownik
phrasal verb
inne
inne

powered by  eTutor logo