PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dostrzegać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostrzegać" po polsku

dostrzegać

obrazek do "spot" po polsku
czasownik
 1. spot , ****
  • dostrzegać, zauważać (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia) [przechodni]
   A policeman spotted a man stealing a car. (Policjant zauważył mężczyznę kradnącego samochód.)
   The coach spotted my potential and I'm on the team. (Trener dostrzegł mój potencjał i jestem w drużynie.)
 2. tell *****
 3. sight ***
  • dostrzegać (zwłaszcza z daleka) [przechodni]
   I sighted the shirt I wanted to buy from afar. (Dostrzegłem koszulę, którą chciałem kupić, z daleka.)
   She sighted her friend and waved to her. (Ona dostrzegła swoją przyjaciółkę i pomachała do niej.)
 4. detect **
  • dostrzegać, odkrywać, zauważać [przechodni]
   I detected her hesitance. (Zauważyłem jej wahanie.)
   The change was too small for him to detect. (Zmiana była dla niego zbyt mała, aby ją dostrzec.)
 5. discern * , decern dawne użycie
 6. clock ***
  • dostrzegać, zauważać, obczaić  BrE potocznie
   Did you clock his new watch? (Zauważyłeś jego nowy zegarek?)
   You must clock the new doctor, he is cute. (Musisz obczaić tego nowego doktora, jest czarujący.)
 7. descry
phrasal verb
 1. see in ***
phrasal verb
 1. make something out * , make out something *
  • dostrzegać coś, dosłyszeć coś
   I didn't make out his final words. (Nie dosłyszałam jego ostatnich słów.)
   I can't make out anything in this fog. (Nie mogę niczego dostrzec w tej mgle.)
czasownik
 1. spy **
 2. espy
phrasal verb
 1. pick something out  
  I picked my child out in the crowd. (Dostrzegłem swoje dziecko w tłumie.)
  My father is so tall that I easily picked him out on the street. (Mój tata jest tak wysoki, że łatwo go dostrzegłem na ulicy.)
idiom
 1. come to somebody's attention , come to somebody's notice
czasownik
 1. overlook , **
  • pominąć, pomijać, nie dostrzegać (np. osoby, problemu) [przechodni]
   We should not, however, overlook consumers who make their own choices about food. (Nie powinniśmy jednak pomijać konsumentów, którzy sami dokonują wyborów żywieniowych.)
   We must not overlook the matter of teaching tolerance. (Nie wolno nam pominąć konieczności uczenia tolerancji.)

"dostrzegać" — Słownik kolokacji angielskich

see in kolokacja
 1. see czasownik + in przyimek = dostrzegać, widzieć
  Bardzo silna kolokacja

  You help me see and feel things in new ways.

  Podobne kolokacje: