ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zdać sobie z czegoś sprawę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdać sobie z czegoś sprawę" po polsku

zdać sobie z czegoś sprawę

phrasal verb
 1. tune in to something   potocznie
idiom
 1. dawn upon somebody  
  It suddenly dawned on me who the killer was. (Nagle zdałem sobie sprawę z tego, kto był zabójcą.)
  Helen dawned upon not turning off the gas. (Helen zdała sobie sprawę, że nie zakręciła gazu.)
 2. come to somebody's attention , come to somebody's notice
  • zauważyć coś, dostrzec coś, zdać sobie z czegoś sprawę
   It came to my attention that some students are skipping classes. (Zauważyłam, że niektórzy uczniowie opuszczają lekcje.)
 3. the penny drops , także: the penny dropped , penny has dropped , the penny has dropped
 4. get wise to something

powered by  eTutor logo