PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"make out something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make out something" po angielsku

make something out *
make out something *

phrasal verb
 1. dostrzegać coś, dosłyszeć coś
  I didn't make out his final words. (Nie dosłyszałam jego ostatnich słów.)
  I can't make out anything in this fog. (Nie mogę niczego dostrzec w tej mgle.)
 2. zrozumieć coś
  I can't make out what he wants from me. (Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.)
  If you don't leave this place, you might never make out the meaning of life. (Jeśli stąd nie wyjedziesz, możesz nigdy nie zrozumieć znaczenia życia.)
 3. wypełnić coś (np. czek, druk)
 4. przedstawiać coś (gorzej niż jest w rzeczywistości)
phrasal verb
 1. twierdzić, uznawać
  My younger sister makes herself out to be a princess. (Moja młodsza siostra uznaje się za księżniczkę.)
phrasal verb
 1. powodzić się  AmE
  "I heard that you make out." "Yes, I have my own company." ("Słyszałem, że ci się powodzi." "Tak, mam swoją własną firmę.")
  How do you make out with your clients? (Jak ci się powodzi z twoimi klientami?)
 2. całować się, pieścić się, obściskiwać się  AmE potocznie
  He made out with that girl! (On całował się z tamtą dziewczyną!)
  I won't make out with you, I don't like you. (Nie będę się z tobą obściskiwać, nie lubię cię.)
 3. udawać, twierdzić
  She made out that she hadn't heard me. (Ona udała, że mnie nie usłyszała.)
  She's more charming than you made out. (Ona jest bardziej czarująca niż twierdziłeś.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.