"twierdzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "twierdzić" po polsku

twierdzić

obrazek do "say" po polsku [2]“What did he say about the obrazek do "claim" po polsku
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić, rzec
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. claim *****
  • twierdzić, utrzymywać [przechodni]
   He claimed he wasn't there last night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
   She claimed that she had been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 3. argue ****
  • uzasadniać, argumentować, twierdzić [przechodni/nieprzechodni]
   How can you argue your proposition? (Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?)
   They argued for cutting public expenses. (Oni argumentowali za obcięciem wydatków publicznych.)
   She argues that we should leave the EU. (Ona twierdzi, że powinniśmy opuścić UE.)
 4. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [przechodni]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 5. contend **
  • twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie) [przechodni]
   Members of his family contend that he died from a heart attack. (Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.)
   He contends that the Earth is flat. (On utrzymuje, iż Ziemia jest płaska.)
 6. maintain ****
  • twierdzić, mówić oficjalnie [przechodni]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 7. find *****   [przechodni]
  She finds I'm not worthy of her. (Ona twierdzi, że nie jestem jej wart.)
  Mark finds that love is the most important thing in the world. (Mark twierdzi, iż miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie.)
 8. allege *
 9. affirm *
 10. profess
 11. postulate
 12. purport
 13. predicate
 14. hold , *****
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
 15. avouch
phrasal verb
 1. make someone out * , make yourself out , make something out *
 2. make out *

Powiązane zwroty — "twierdzić"

rzeczownik
twierdzenie = statement +16 znaczeń
czasownik
phrasal verb
przysłówek
kategorycznie (np. zaprzeczać, twierdzić) = blankly
uparcie (twierdzić coś, obstawać przy czymś) = opinionatedly
inne

powered by  eTutor logo