"uznawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uznawać" po polsku

uznawać

czasownik
 1. consider *****
  • uważać (coś za coś), traktować, uznawać [przechodni]
   He didn't really consider it stealing. (On nie uważał tego tak naprawdę za kradzież.)
   They consider themselves to be Americans. (Oni uważają się za Amerykanów.)
   Consider it done! (Potraktuj to jako zrobione!)
 2. allow *****
  • dopuszczać, uznawać [przechodni]
   The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
   We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
 3. face *****
 4. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • uznawać, przyjmować [przechodni]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 5. recognise BrE , recognize AmE ****
  • uznawać, rozpoznawać ważność czegoś (w świetle prawa) [przechodni]
   The court recognized our right to protest. (Sąd uznał nasze prawo do protestu.)
   To recognize our citizens' rights is our priority. (Uznanie praw naszych obywateli jest naszym priorytetem.)
   zobacz także: widely-recognised
  • doceniać (czyjś wysiłek), uznawać (czyjeś osiągnięcia) [przechodni]
   I recognize your effort. (Doceniam twój wysiłek.)
   Don't worry, your achievements will be recognized. (Nie martw się, twoje osiągnięcia zostaną docenione.)
 6. find *****
  • uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [przechodni]
   I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
   I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
   He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
   I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
  • uznawać (np. za winnego)
   He was found guilty of killing his wife. (On został uznany za winnego zabicia swojej żony.)
 7. credit ****
  • przypisywać, uznawać [przechodni]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 8. institutionalize , institutionalise BrE
 9. accredit
  • uznawać (oficjalnie)
 10. adjudge
 11. homologate
 12. agnize , agnise
phrasal verb
 1. make someone out * , make yourself out , make something out *
 1. face the fact
  • uznawać (np. że coś ma miejsce)
czasownik
 1. disallow

"uznawać" — Słownik kolokacji angielskich

face the fact kolokacja
 1. face czasownik + fact rzeczownik = uznawać (np. że coś ma miejsce)
  Zwykła kolokacja

  Actually thought just as I did, but didn't want to face the fact.

  Podobne kolokacje: