BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uznawać za swoje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uznawać za swoje" po polsku

uznawać za swoje

czasownik
 1. claim *****
  • rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [przechodni]
   She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
   My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
   My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
   The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)

powered by  eTutor logo