BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zeznawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zeznawać" po polsku

zeznawać

obrazek do "testify" po polsku
czasownik
  1. testify **
    • zeznawać, zaświadczać [przechodni/nieprzechodni]
      He refused to testify against his wife. (On odmówił zeznawania przeciwko swojej żonie.)
      Remember, you testify under oath. (Pamiętaj, zeznajesz pod przysięgą.)
  2. depose

powered by  eTutor logo