BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uznany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uznany" po polsku

uznany

przymiotnik
 1. respected *
 2. established *
  • znany, uznany (ktoś, kto od dawna się czymś zajmuje)
 3. acclaimed
 4. approved
 5. noted
 6. recognised BrE , recognized AmE  
 7. acknowledged  
 8. admitted
 9. reputed
czasownik
 1. consider *****
  • uważać (coś za coś), traktować, uznawać [przechodni]
   He didn't really consider it stealing. (On nie uważał tego tak naprawdę za kradzież.)
   They consider themselves to be Americans. (Oni uważają się za Amerykanów.)
   Consider it done! (Potraktuj to jako zrobione!)
 2. allow *****
  • dopuszczać, uznawać [przechodni]
   The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
   We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
 3. face *****
 4. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • uznawać, przyjmować [przechodni]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 5. recognise BrE , recognize AmE ****
 6. find *****
  • uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [przechodni]
   I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
   I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
   He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
   I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
 7. credit ****
  • przypisywać, uznawać [przechodni]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 8. institutionalize , institutionalise BrE
 9. accredit
 10. adjudge
 11. homologate
 12. agnize , agnise
phrasal verb
 1. make someone out * , make yourself out , make something out *
 1. face the fact
czasownik
 1. disallow

Powiązane zwroty — "uznany"

czasownik
przymiotnik
inne
idiom
phrasal verb
inne
przysłówek
rzeczownik

powered by  eTutor logo