Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"confer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "confer" po angielsku

confer *

czasownik
  1. nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) formal [TRANSITIVE]
    My university confered on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
    I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
  2. naradzać się, konferować formal [INTRANSITIVE]
    I need to confer with my colleague about this issue. (Muszę naradzić się z kolegą z pracy w tej kwestii.)
    I have a right to confer with my client. (Mam prawo konferować z moim klientem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "confer" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "confer" po polsku

inne
patrz (używane jako odnośnik w tekście; skrót od łac. 'confer') = cf.

powered by  eTutor logo