BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"nadawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadawać" po polsku — Słownik angielsko-polski

nadawać

czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • nadawać (w radiu lub telewizji) [TRANSITIVE]
   The next episode will be aired on Monday. (Następny odcinek będzie nadawany w poniedziałek.)
 2. broadcast , ***
  • transmitować, nadawać (np. program telewizyjny, wiadomości) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The show is to be broadcast to 100 countries around the world. (Program będzie transmitowany w stu krajach na całym świecie.)
   Tomorrow we will broadcast the concert of a famous singer. (Jutro będziemy transmitować koncert słynnej piosenkarki.)
 3. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 4. bring *****
  • transmitować, nadawać (np. w telewizji, przez radio) [TRANSITIVE]
   We bring from 6 o'clock to the midnight. (Nadajemy od 6 do północy.)
   When do they bring my film? (Kiedy nadają mój film?)
 5. transmit **
 6. vest *  
  The president is vested the executive power. (Prezydentowi nadawana jest władza wykonawcza.)
 7. confer *
  • nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) formal [TRANSITIVE]
   My university confered on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
   I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
 8. impart ,
  • nadawać (np. atmosfery), dodawać (np. smaku), przydawać (np. elegancji) formal
   Basil imparts a delicious flavour to the sauce. (Bazylia nadaje temu sosowi wyśmienitego zapachu.)
 9. relay *
 10. carry *****
  • nadawać, publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) [TRANSITIVE]
   They carried this story yesterday in the papers. (Oni publikowali tę historię w gazetach wczoraj.)
   I don't read this newspaper. They carry only irrelevant topics. (Nie czytuję tej gazety. Publikują tyko nieistotne tematy.)
 11. check *****
 12. ennoble
 13. yap
phrasal verb
 1. go out ****
czasownik
 1. check in British English * , check American English *****
  • odprawić, nadać (bagaż, np. na lotnisku)
   We need to check in our baggage. (Musimy odprawić nasz bagaż.)
   She needs to check in at the airport. (Ona musi się odprawić na lotnisku.)
 2. expedite
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
czasownik
 1. qualify **
  • kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś pracy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't think he qualifies for the job. (Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.)
   His score qualified him to participate in the competition. (Jego wynik zakwalifikował go do uczestnictwa w konkursie.)
   We will notify you if you qualify. (Zawiadomimy cię, jeżeli się zakwalifikujesz.)
idiom
 1. fit the bill

Powiązane zwroty — "nadawać"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!