ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"nadawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadawać" po polsku

nadawać

czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • nadawać (w radiu lub telewizji) [przechodni]
   The next episode will be aired on Monday. (Następny odcinek będzie nadawany w poniedziałek.)
 2. broadcast , ***
  • transmitować, nadawać (np. program telewizyjny, wiadomości) [przechodni/nieprzechodni]
   The show is to be broadcast to 100 countries around the world. (Program będzie transmitowany w stu krajach na całym świecie.)
   Tomorrow we will broadcast the concert of a famous singer. (Jutro będziemy transmitować koncert słynnej piosenkarki.)
 3. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 4. bring *****
  • transmitować, nadawać (np. w telewizji, przez radio) [przechodni]
   We bring from 6 o'clock to the midnight. (Nadajemy od 6 do północy.)
   When do they bring my film? (Kiedy nadają mój film?)
 5. transmit **
 6. vest *  
  The president is vested with the executive power. (Prezydentowi nadawana jest władza wykonawcza.)
 7. confer *
  • nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) oficjalnie [przechodni]
   My university conferred on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
   I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
 8. lend **
  • nadawać, dodawać czegoś
   These fancy curtains lent an interesting look to the bedroom. (Te fantazyjne zasłony nadały sypialni interesujący wygląd.)
 9. impart ,
  • nadawać (np. atmosfery), dodawać (np. smaku), przydawać (np. elegancji) oficjalnie
   Basil imparts a delicious flavour to the sauce. (Bazylia nadaje temu sosowi wyśmienitego zapachu.)
 10. relay *
 11. carry , *****
  • nadawać, publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) [przechodni]
   They carried this story yesterday in the papers. (Oni publikowali tę historię w gazetach wczoraj.)
   I don't read this newspaper. They carry only irrelevant topics. (Nie czytuję tej gazety. Publikują tyko nieistotne tematy.)
 12. check *****
 13. ennoble
 14. yap
phrasal verb
 1. go out ****
  • nadawać (np. radio, telewizja)  BrE
   This radio goes out only in this area. (To radio nadaje tylko w tym rejonie.)
   We go out only on Mondays. (Nadajemy tylko w poniedziałki.)
czasownik
 1. check in BrE * , check AmE *****
  • odprawić, nadać (bagaż, np. na lotnisku)
   We need to check in our baggage. (Musimy odprawić nasz bagaż.)
   She needs to check in at the airport. (Ona musi się odprawić na lotnisku.)
 2. expedite
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
czasownik
 1. qualify **
  • kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś pracy) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't think he qualifies for the job. (Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.)
   His score qualified him to participate in the competition. (Jego wynik zakwalifikował go do uczestnictwa w konkursie.)
   We will notify you if you qualify. (Zawiadomimy cię, jeżeli się zakwalifikujesz.)
idiom
 1. cut it *
 2. fit the bill BrE , fill the bill AmE
 3. cut the mustard
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa nadawać i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "nadawać"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom