"wysłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysłać" po polsku

wysłać

czasownik
 1. send *****
  • posłać, wysłać (np. do więzienia, szpitala) [przechodni]
   You can do that if you want to get sent straight to prison. (Możesz to zrobić, jeżeli chcesz zostać wysłany prosto do więzienia.)
   He was sent to the hospital after the accident. (On został wysłany do szpitala po wypadku.)
 2. detach
 3. consign
 4. expedite
 5. outshoot
obrazek do "post" po polsku
czasownik
 1. post BrE **** , mail AmE ***
  • wysyłać (pocztą) [przechodni]
   I should post this letter as soon as possible. (Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.)
   I mailed the letter you gave me this morning. (Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.)
   Did you post the documents as I asked you? (Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?)
   link synonim: post off
 2. ship ****
  • wysyłać (np. towar, przesyłkę) [przechodni]
   They shipped the package two days ago. (Wysłali paczkę dwa dni temu.)
   This company doesn't ship their products abroad. (Ta firma nie wysyła swoich produktów za granicę.)
 3. output **
  • produkować, wysyłać (np. dane, rezultaty)
   We will need to output better results if we are to acheive anything. (Musimy produkować lepsze wyniki, jeżeli chcemy osiągnąć cokolwiek.)
 4. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 5. emit *
 6. dispatch * , także: despatch
 7. upload
  • wgrywać, wysyłać, wgrać, załadować (np. pliki na serwer internetowy)
   I'll upload these files to my server. (Wyślę te pliki na mój serwer.)
   Let's drink some coffee while it's uploading. (Napijmy się kawy, podczas gdy to się wgrywa.)
 8. freight * , fraught ScoE dawne użycie
 9. radiate * , eradiate przestarzale
 10. attach ***
 11. cast , ***
  • zsyłać, wysyłać (np. na zsyłkę, do piekła) potocznie [przechodni]
   They cast him to Siberia for 25 years. (Zesłali go na Syberię na 25 lat.)
   He died before they were able to cast him to an exile. (On zmarł zanim oni byli w stanie go zesłać na zsyłkę.)
 12. post off
 13. depeche
phrasal verb
 1. send off
 2. send forth
phrasal verb
 1. send something out
 2. ship something out , ship something over  
  My order was shipped over from the US. (Moje zamówienie zostało wysłane ze Stanów.)
  I will ship it out on Wednesday. (Wyślę to w środę.)

Powiązane zwroty — "wysłać"

czasownik
rzeczownik
wysyłka = shipment , także: shpt. +3 znaczenia
wysyłanie = dispatch , także: despatch +9 znaczeń
wysłanie = sending +3 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo