ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"wysłać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysłać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. send *****
  • posłać, wysłać (np. do więzienia, szpitala) [TRANSITIVE]
   You can do that if you want to get sent straight to prison. (Możesz to zrobić, jeżeli chcesz zostać wysłany prosto do więzienia.)
   He was sent to the hospital after the accident. (On został wysłany do szpitala po wypadku.)
 2. detach
 3. consign
 4. expedite
 5. outshoot

wysłać kogoś

 1. bundle somebody off
czasownik
 1. post British English **** , mail American English ***
  • wysyłać (pocztą) [TRANSITIVE]
   I should post this letter as soon as possible. (Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.)
   I mailed the letter you gave me this morning. (Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.)
   Did you post the documents as I asked you? (Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?)
   link synonim: post off
 2. ship ****
  • wysyłać (np. towar, przesyłkę) [TRANSITIVE]
   They shipped the package two days ago. (Wysłali paczkę dwa dni temu.)
   This company doesn't ship their products abroad. (Ta firma nie wysyła swoich produktów za granicę.)
 3. output **
  • produkować, wysyłać (np. dane, rezultaty)
   We will need to output better results if we are to acheive anything. (Musimy produkować lepsze wyniki, jeżeli chcemy osiągnąć cokolwiek.)
 4. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 5. emit *
 6. dispatch * , także: despatch
  • wysyłać (np. depeszę), ekspediować (kogoś gdzieś) formal
   When will you be able to dispatch the order? (Kiedy będziecie w stanie wysłać zamówienie?)
 7. freight * , fraught Scottish English old use
 8. radiate * , eradiate old-fashioned
 9. upload
 10. attach ***
 11. cast , ***
  • zsyłać, wysyłać (np. na zsyłkę, do piekła) informal [TRANSITIVE]
   They cast him to Siberia for 25 years. (Zesłali go na Syberię na 25 lat.)
   He died before they were able to cast him to an exile. (On zmarł zanim oni byli w stanie go zesłać na zsyłkę.)
 12. post off
phrasal verb
 1. send off
 2. send forth

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!