BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"emitować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emitować" po polsku

emitować

czasownik
 1. issue *****
 2. emit *
 3. emanate
 4. radiate * , eradiate przestarzale
 5. release ****  
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. give out *
  • emitować (np. światło, dźwięk)
 4. give forth

Powiązane zwroty — "emitować"

rzeczownik
emisja = emission +4 znaczenia
emitowanie = issuing +4 znaczenia
czasownik
przymiotnik
emisyjny = emissive +1 znaczenie

"emitować" — Słownik kolokacji angielskich

give forth kolokacja
 1. give czasownik + forth przysłówek = emitować, wydzielać (np. dym, spaliny), roztoczyć (np. zapach)
  Silna kolokacja

  The very stones gave forth the chill as if they were blocks of ice.

powered by  eTutor logo