ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wysłać coś pocztą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysłać coś pocztą" po polsku

"wysłać coś pocztą" — Słownik kolokacji angielskich

send by mail kolokacja
  1. send czasownik + mail rzeczownik = wysłać coś pocztą
    Luźna kolokacja

    Having tickets sent by registered mail is an extra $7.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo