Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wydzielać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydzielać" po polsku

wydzielać

czasownik
 1. discharge **
  • wydzielać (np. gaz, płyn) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The oil which discharged into the sea killed a lot of animals. (Ropa, która wydostała się do morza, zabiła wiele zwierząt.)
   Large amounts of dangerous waste are discharged daily by the factory. (Duże ilości niebezpiecznych odpadów są wydzielane codziennie przez fabrykę.)
   The wound is still discharging. (Rana nadal ropieje.)
 2. emit *
 3. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 4. release ****
  • wydzielać (substancję) [TRANSITIVE]
   Snakes release venom while stinging their victim. (Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.)
   This plant releases a poison, so don't touch it. (Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.)
 5. emanate
 6. ooze
 7. exude
 8. exhale *
  • wydzielać (np. gazy lub zapachy)
   zobacz także: emit
 9. derive **
  • wyprowadzać, wydzielać (substancję chemiczną z innej substancji) technical [TRANSITIVE]
   If you heat the test tube, you will derive silver. (Jeżeli podgrzejesz tę probówkę, wydzielisz srebro.)
 10. secrete
  • wydzielać (np. soki trawienne przez żołądek), wydzielać (soki przez roślinę)
 11. reek informal
 12. demarcate
  • rozgraniczać, wydzielać formal
   There are zones demarcated for smokers at the airport. (Na lotnisku są wydzielone miejsca dla palaczy.)
 13. excrete
 14. disclude
 15. singulate  
 16. demark
phrasal verb
 1. dole out
 2. sort something out , sort out
 3. give forth
phrasal verb
 1. give off something
 2. give out something *  
 3. mark something off   British English

"wydzielać" — Słownik kolokacji angielskich

give forth kolokacja
 1. give czasownik + forth przysłówek = emitować, wydzielać (np. dym, spaliny), roztoczyć (np. zapach)
  Silna kolokacja

  The very stones gave forth the chill as if they were blocks of ice.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo