ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send somebody on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send somebody on something" po angielsku

send somebody on something

czasownik
 1. wysłać kogoś na coś (np. na terapię)
phrasal verb
 1. posłać dalej, przesyłać
  I will send you the documents - can you send them on to your class? (Wyślę ci dokumenty - możesz przesłać je swojej klasie?)
  She sent me the results of our exam and I sent them on to you - did you get them? (Wysłała mi wyniki naszego egzaminu, a ja posłałem je dalej do ciebie - dostałeś je?)
phrasal verb
 1. przesłać dalej British English
  I sent the email on to you. (Przesłałem email dalej do ciebie.)
  They decided to send the pictures on. (Oni zdecydowali się przesłać dalej zdjęcia.)
  link synonim: forward

powered by  eTutor logo