ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send on" po angielsku

send on

phrasal verb
 1. posłać dalej, przesyłać
  I will send you the documents - can you send them on to your class? (Wyślę ci dokumenty - możesz przesłać je swojej klasie?)
  She sent me the results of our exam and I sent them on to you - did you get them? (Wysłała mi wyniki naszego egzaminu, a ja posłałem je dalej do ciebie - dostałeś je?)
phrasal verb
 1. przesłać dalej British English
  I sent the email on to you. (Przesłałem email dalej do ciebie.)
  They decided to send the pictures on. (Oni zdecydowali się przesłać dalej zdjęcia.)
  link synonim: forward

"send on" — Słownik kolokacji angielskich

send on kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent on
 1. send czasownik + on przyimek = posłać dalej, przesyłać
  Bardzo silna kolokacja

  She had been sent to him on some business by her father.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo