"wyekspediować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyekspediować" po polsku

"wyekspediować" — Słownik kolokacji angielskich

send forth kolokacja
  1. send czasownik + forth przysłówek = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej
    Bardzo silna kolokacja

    It's only the use, the result of using the key that is sent back and forth.