"immediately send" — Słownik kolokacji angielskich

immediately send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast wyślij
  1. send czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He and his whole class were immediately sent to the front.