BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send forth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send forth" po angielsku

send forth

phrasal verb
  1. wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej

"send forth" — Słownik kolokacji angielskich

send forth kolokacja
  1. send czasownik + forth przysłówek = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej
    Bardzo silna kolokacja

    It's only the use, the result of using the key that is sent back and forth.

powered by  eTutor logo