PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"publikować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "publikować" po polsku

publikować

czasownik
 1. publish ****
  • publikować, wydawać [przechodni]
   The book was first published in 2006. (Ta książka została po raz pierwszy opublikowana w 2006 roku.)
   Many computer books are published only in English. (Wiele książek komputerowych jest publikowanych tylko po angielsku.)
   They wanted to publish the book before holidays. (Oni chcieli opublikować książkę przed wakacjami.)
 2. post ****
 3. carry , *****
  • nadawać, publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) [przechodni]
   They carried this story yesterday in the papers. (Oni publikowali tę historię w gazetach wczoraj.)
   I don't read this newspaper. They carry only irrelevant topics. (Nie czytuję tej gazety. Publikują tyko nieistotne tematy.)
 4. run *****
  • publikować, podawać (do wiadomości) [przechodni]
   BBC ran the footage of the terrorists shooting at women. (BBC opublikowało nagranie terrorystów strzelających do kobiet.)
   He ran the mean article. (On opublikował ten złośliwy artykuł.)
phrasal verb
 1. put something out , także: put out something **
 2. send forth

"publikować" — Słownik kolokacji angielskich

send forth kolokacja
 1. send czasownik + forth przysłówek = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej
  Bardzo silna kolokacja

  It's only the use, the result of using the key that is sent back and forth.